Faktura do paragonu w 2020 r. Zmiany w ustawie o VAT

Faktura do paragonu w 2020 r. Zmiany w ustawie o VAT

Faktura do paragonu w 2020 r. Zmiany w ustawie o VAT

Od 1 stycznia 2020 r., wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), zgodnie z którą sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy.

CO TO OZNACZA?

Jeżeli jako przedsiębiorca będziesz chciał wystawić fakturę do transakcji uprzednio zarejestrowanej na kasie fiskalnej (do której wystawiony został paragon)  nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym NIP, będziesz mógł tego dokonać wyłącznie gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż. W przypadku gdy wystawisz fakturę do transakcji sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (do której został wystawiony paragon), do egzemplarza faktury pozostającego u Ciebie musisz dołączyć także paragon dokumentujący tę sprzedaż.

W przypadku wystawiania faktury do paragonu potwierdzającego transakcję zawartą z konsumentem (osobą fizyczną), przepisy nie uległy zmianie. Oznacza to, iż taki paragon nie musi posiadać numeru NIP ani numeru PESEL.

CO W SYTUACJI GDY KASA FISKALNA NIE UMOŻLIWIA WPROWADZENIA NIPu NABYWCY? Jeżeli podatnik dokonujący sprzedaży nie ma technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, ze względu na ograniczenia  w posiadanej kasie fiskalnej, to nabywca już w chwili dokonywania zakupu, powinien zadeklarować, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik. Musisz pamiętać, że w sytuacji gdy Twoja kasa nie daje Ci możliwości wpisania numeru NIP, warto pytać nabywców w jakim charaterze dokonują transakcji. Pozwoli Ci to uniknąć kłopotów w późniejszym czasie, gdyby taki nabywca chciał uzyskać fakturę do paragonu. Jeżeli bowiem oświadczy on, że dokonuje transakcji jako przedsiębiorca to nie powinieneś  rejestrować zakupu na kasie fisnalnej, tylko od razu wystawić fakturę.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą.

 

WYŁĄCZENIA

Nowe rozwiązania, w zakresie wystawiania faktur do paragonów, nie mają zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

 

KARY

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu
podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na
tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, wystawionej dla niego faktury (nabywcy) dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru NIP organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Dodajmy, że przepisów art. 106b ust. 5 i 6 oraz art. 109a ustawy o VAT dotyczących kar, nie będzie stosowało się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.