Odszkodowanie za opóźniony lot - kiedy i na jakich zasadach Ci się należy.

Odszkodowanie za opóźniony lot - kiedy i na jakich zasadach Ci się należy.

Odszkodowanie za opóźniony lot - kiedy i na jakich zasadach Ci się należy.

Zbliża się majówka, zaraz po niej wakacje. Jako podróżni coraz częściej wybieramy jako środek transportu samolot. Najszybciej, najtaniej, najpewniej - takie hasła przeczytamy na stronie przewoźników a także biur podróży oferujących lot samolotem.

Czy jednak zawsze jest najszybciej? Co jeżeli zamiast słonecznych wakacji i odpoczynku, kolejne godziny spędzamy na zatoczonym lotniku ponieważ lot się opóźnił?

Na jakich zasadach i w jakiej wysokości należy się odszkodowanie za opóźniony lot?

Prawa pasażerów linii lotniczych reguluje unijne rozporządzenie WE 261/2004. Prawa pasażerów linii lotniczych mają zastosowanie: gdy lot jest w obrębie Unii Europejskiej i obsługuje go linia lotnicza z Unii Europejskiej albo z kraju spoza Unii. gdy lot jest z kraju Unii Europejskiej do kraju poza Unią i obsługują je linie unijne albo spoza Unii. gdy lot jest z kraju spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej i obsługuje go unijna linia w przypadku jeszcze nieotrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc ze strony linii lotniczych) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi danego lotu.

Co istotne, Rozporządzenie WE 261/2004 loty do miejsca docelowego i loty powrotne traktuje jako dwa osobne loty, nawet jeżeli zostały zarezerwowane w ramach jednej rezerwacji. 

Co to dla Ciebie oznacza? Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od długości lotu.

W przypadku odwołanego lub opóźnionego - o conajmniej 3h - lotu pasażer ma prawo ubiegać się o następujące kwoty odszkodowania:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

 Rekompensaty nie otrzymamy jednak jeżeli:

  • Przewoźnik poinformował nas o odwołaniu co najmniej 2 tygodnie przed planowym czasem odlotu; Przewoźnik poinformował nas o odwołaniu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano nam zmianę planu podróży. Modyfikacja planu musi jednak uwzględniać wylot najpóźniej 2 godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowym czasie przylotu;
  • Przewoźnik poinformował nas o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano nam zmianę planu podróży. Proponowany lot musi jednak odbyć się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowym czasie przylotu.
  • Należy zaznaczyć, że przewoźnik lotniczy przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie o 50% jeśli zaoferowano nam lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekraj za planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego o:
  • 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km; 3 godziny w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km; 4 godziny dla lotów dalszych.

W sytuacji gdy Twój lot został opóźniony, Przewoźnik ma także obowiązek zapewnić Wam napoje i jedzenie a także, w przypadku, konieczności spędzenia nocy - nocleg w hotelu oraz transport na trasie lotnisko-hotel-lotnisko.

 

Warto pamiętać, że w sytuacji gdy ze względu na opóźniony bądź odwołany lot doznacie dodatkowej szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu (m.in. brak możliwości udziału w planowanej operacji, niemożność przyjęcia lekarstw), utraty zarobku bądź części wycieczki, spóźnienia na koncert i innych podobnych sytuacji, przysługuje Ci prawo do żądania od przewoźnika zapłaty z tego tytułu na podstawie przepisów Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (tzw. Konwencja montrealska).

Z uwagi na fakt, że w takim przypadku w grę wchodzi znajomość przepisów prawa międzynarodowego, warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalisty.

Każdorazowo prawidłowo napisany wniosek bądź pozew, to podstawa sukcesu.

Wnioski o odszkodowanie za opóźniony lot, odwołany lot albo za odmowę przyjęcia na pokład każdy pasażer można znaleźć na stronach linii lotniczej. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją linii lotniczej, możesz złożyć skargę do właściwego organu krajowego. W Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego.