Szkolnictwo Wyższe

Szkolnictwo Wyższe

Wieloletnie doświadczenie w zakresie Szkolnictwa wyższego a także nasze zainteresowania naukowe, w tym obszarze, pozwalają nam wspierać wszystkie podmioty szkolnictwa wyższego, w realizowaniu ich zadań.

Zapewniamy pełną obsługę prawną Szkołom Wyższym, w zakresie tworzenia dokumentacji (Statut, Regulaminy, Umowy a także postępowania administracyjnei sądowoadministracyjne oraz spory cywilne).

 

Reprezenujemy Studentów w sporach z Uczelnią zarówno na etapie wewnątrz-uczelnianym jak i przed sądami powszechnymi. Większość procedur uczelnianych to postępowania administracyjne, wobec czego studenci mają prawo dochodzić swoich praw przed sądem administracyjnym m.in

- w zakresie postępowań o stypendia,

- umów Student-Uczelnia,

- naliczonych przez Uczelnię opłat,

- realizacji programów studiów.