Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, codziennie prowadząc sprawy z tego zakresu. Wiemy jak korzystnie przeprowadzić klienta w sprawie o rozwód a także jak dokonać podziału majątku. Występujemy w sprawach o alimenty dla dziecka lub małżonka, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa czy władzy rodzicielskiej. Zajmujemy się kuratelą i opieką a także zabezpieczeniem dzieci na wypadek śmierci rodziców. Pomagamy w sprawach o ustalenie kontaktów dziadków z wnukami.

Pomagając w sprawach rozwodowych, już od pierwszej porady prawnej udzielamy szczegółowych informacji o Państwa prawach, instruujemy jak przygotować niezbędne dowody na zdradę małżonka czy jak ustalić fakty znaczące z punktu opieki nad dziećmi. Formułujemy pisma procesowe, reprezentujemy Państwa na posiedzeniach przed sądem, a także możemy uczestniczyć w mediacjach - zabezpieczając jak najlepiej Państwa interesy. Zawsze staramy się aby rozwód czy separacja zostały uzyskane możliwie szybko.

Zlecając nam swoją sprawę rozwodową mogą być Państwo pewni, iż według Waszej dyspozycji zajmiemy się również problemami towarzyszącymi rozwodowi: ustaleniem kontaktów z dziećmi, ustaleniem władzy rodzicielskiej, określeniem wysokości alimentów, ustaleniem kto ponosi winę za rozwód.

Przeprowadzając Państwa przez sprawy o podział majątku wspólnego, od początku rzetelnie dokonujemy zbadania całości majątku wspólnego - jego składników a także nakładów każdego z małżonków. Pomożemy wyyegzekować Państwa prawa w jak najlepszy sposób.