Prawo karne, karno-skarbowe i wykroczeniowe

Prawo karne, karno-skarbowe i wykroczeniowe

Szybki kontakt z radcą prawnym znającym się na prawie karnym, może uchronić Cię od wielu nieprzyjemności.

Po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu, podejrzany staje się oskarżonym. W przypadku postępowania o wykroczenia po skierowaniu aktu o ukaranie, podejrzany staje się obwinionym. Każda decyzja podjęta przez oskarżonego na tym etapie postępowania może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a co za tym idzie może decydować o ukaraniu karą bądź o jej uniknięciu. Nawet jeżeli wina oskarżonego, który przyznał się do popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości, nasza pomoc wpłynąć może znacząco na wymiar kary. Również po wydaniu wyroku przez Sąd, nasza Kancelaria zajmie się reprezentacją oskarżonego w postępowaniu przed Sądem wyższej instancji. Wszelkie ewentualne uchybienia popełnione przez Sąd pierwszej instancji, które doprowadziły do niesłusznego skazania bądź skazania na zbyt wysoką karę, zostaną uchwycone przez reprezentującego klienta radcę prawnego.

Reprezentując pokrzywdzonego istotnym jest, aby radca prawny właściwie go reprezentował już w postępowaniu prowadzonym przez Policję bądź Prokuratora. Aby pokrzywdzony mógł działać w postępowaniu sądowym po wniesieniu aktu oskarżenia (bądź aktu o ukaranie w sprawach o wykroczenia), w odpowiednim momencie musi zostać złożony wniosek, czego zawsze pilnujemy. Przed Sądem pokrzywdzony może uzyskać bezpośrednio od sprawcy wysokie odszkodowanie jako naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli klient nie jest zainteresowany aby sprawca został skazany, podejmiemy się negocjacji z oskarżonym celem umorzenia postępowania, po naprawieniu wyrządzonych krzywd przez sprawcę. Pomożemy także sporządzić i wnieść prywatny akt oskarżenia jeżeli przestępstwo godzi tylko w dobra osobiste pokrzywdzonego (np. pobicie).

Jako Kancelaria reprezentujemy Klientów także w postępowaniu karno-skarbowym. Radca prawny udziela pomocy prawnej w postępowaniu karno-skarbowym dotyczącym przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Postępowanie w tych sprawach toczy się zgodnie z procedurą karną, a więc status osoby wobec której toczy się postepowanie może zmienić się z podejrzanego na oskarżonego.

W zakresie spraw penitencjarnych, udzielamy pomocy prawnej reprezentując przed Sądem Penitencjarnym skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności, od chwili gdy zostanie osadzony w zakładzie karnym. Pomagamy w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.