Prawo cywilne i administracyjne

Prawo cywilne i administracyjne

Służymy Państwu pomocą we wszelkich sprawach cywilnych, w tym m.in.:
 • prawa konsumenckiego.

Działając w celu ochrony praw konsumenta - będącego stroną słabszą w porównaniu z przedsiębiorcą będącym profesjonalistą - Kancelaria świadczy usługi prawne m. in. w zakresie: analizy sytuacji prawnej Klienta, negocjacji z przedsiębiorcami w celu ochrony praw Klientów czy dochodzenia roszczeń Klientów będących konsumentami.

 • reprezentacji w sprawach o zapłatę (windykacyjne). 

Jeśli ktoś nie chce oddać pożyczonych pieniędzy, nie zapłacił Wam umówionej ceny bądź jest dłużnikiem z innego tytułu i zlecisz nam prowadzenie sprawy, Kancelaria w pierwszej kolejności wyśle w Twoim imieniu do dłużnika wezwanie do zapłaty. W braku reakcji Dłużnika uzasadnione będzie złożenie sprawy do sądu, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej w wysokości zależnej od wartości dochodzonego roszczenia oraz trybu postępowania (zależnego od rodzaju posiadanych dokumentów). 

Jeżeli jesteś niezasadnie posądzony o dług i nie wiesz jak się bronić - napisz do nas ! Sprawidzmy zasadność dochodzonego od Ciebie roszczenia, napiszemy sprzeciw, odpowiedź na pozew czy wniosek o zawieszenie egzekucji.

 

 • reprezentacji w sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia od ubezpieczycieli (wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych).

Miałeś wypadek w pracy, wypadek komunikacyjny? Być może w wyniku błędu lekarskiego, nastąpił trwały rozstrój zdrowia albo skutkiem takiego zdarzenia była śmierć osoby bliskiej? Pamiętaj, że Tobie oraz Twoim bliskim (w zależności od stopnia pokrewieństwa) przysługuje odszkodowanie, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Dzięki doświadczeniu nasza Kancelaia pomoże uzyskać Ci należne odszkodowanie lub zadość uczunienie, wspierając Cię także  w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji a także tłumacząc jakie przysługują Ci prawa.

 

 • reprezentacji w sprawach o odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

 

 • reprezentacji w sprawach roszczeń dotyczących prawa autorskiego.

Jesteś twórcą? Chcesz sprzedać swoje dzieło? A być może ktoś naruszył Twoje prawa? Napisz a napewno pomożemy w Twojej sprawie.

 

 • reprezentacji w sprawach dotyczących nieruchomości (nabycie prawa własności, zasiedzenie, ochrona własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, użytkowanie, służebności, prawo mieszkaniowe, umowy z deweloperami).

 

 • reprezentacji w postępowaniach egzekucyjnych (składanie wniosków oraz reprezentacja przed organami egzekucyjnymi).

Korzystając ze zdobywanych przez praktykę doświadczeń i umiejętności, Kancelaria wspiera Państwa w procesie odzyskania Państwa wierzytelności na etapie przedsądowym oraz sądowo-egzekucyjnym. 

 

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oferujemy Państwu usługi tj. pomoc w zakresie:

 • umowy o pracę (zawarcie, rozwiązanie, wygaśnięcie),

 • wynagrodzenia za pracę;
 • obowiązków pracodawcy i pracownika;
 • czasu pracy;
 • urlopów pracownicze;
 • mobbingu;
 • łamania praw pracownika;
 • i innych.

a także w zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, tj:

 • emerytury; 
 • renty;
 • dodatki do rent i emerytur;
 • świadczenie przedemerytalne;
 • otwarte fundusze emerytalne;
 • zasiłki;
 • niezdolność do pracy i inwalidztwo ;
 • ZUS;
 • i inne.