Obsługa Prawna Firm

Obsługa Prawna Firm

Świadcząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego w zakresie określonych obszarów prawa proponujemy Państwu usługę Legal compliance polegającą na profesjonalnym i kompleksowym badaniu prawidłowości funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego w zakresie określonych obszarów prawa. Usługa dedykowana jest wszystkim podmiotom działalności gospodarczej, takich jak: podmioty zagraniczne prowadzące działalność również na obszarze Rzeczy Polspolitej Polskiej, instytucje finansowe (banki, SKOK-i), spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia, jak również mali i średni przedsiębiorcy.

 

Ponadto, w samach Obsługi prawnej przedsiębiorców, Kancelaria świadczy takie usługi jak:

  • udzielanie porad prawnych i opinii związanych z bieżącą działalnością firm – sprawy: gospodarcze, prawo spółek, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo pracownicze, prawo odszkodowawcze, prawo administracyjne, prawo autorskie i prawa pokrewna oraz prawo własności intelektualnej a także naruszenia dóbr osobistych i dochodzonych z tego tytułu roszczeń,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów: umów handlowych, statutów, regulaminów, uchwał, aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem organów firmy oraz procedur prawnych,
  • analizy prawne planowanych założeń biznesowych i inwestycji (biznesplany),
  • dokumentacja i analizy RODO (ochrona danych osobowych, reprezentacja w toku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych, sprawy odszkodowań za naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych),
  • udział i koordynowanie negocjacji.

 

W zakresie spraw pracowniczych proponujemy Państwu takie usługi jak:

  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji z zakresu prawa pracy: regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, umów pracowniczych, uchwał, zarządzeń, inne,
  • opinie i analizy prawne,
  • prowadzenie spraw przed sądem pracy, organami PIP, ZUS.

 

Przeprowadzamy także szkolenia, dla pracowników, z zakresu RODO, tworzenia umów/oświadczeń/decyzji, prowadzenia negocjacji a także prawnych aspektów wykonywanej pracy przy czym tego rodzaju szkolenia dostosowane są zawsze do specyfiki danego przedsiębiorcy.